Luật Đấu Giá 2016
Quyết định số 35
chi phí bán đấu giá
THÔNG TƯ Số: 03/2005/TT-BTP Hướng dẫn Nghị định số 05/2005/NĐ-CP
THÔNG TƯ Số: 03/2005/TT-BTP Hướng dẫn Nghị định số 05/2005/NĐ-CP
Thông tư số 48/2012/TT-BTC
Thông tư số 48/2012/TT-BTC
Quy định mới về đấu thầu mua sắm tài sản
Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
 
 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY ĐÔ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02773) 898 668
Ghi rõ nguồn Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp khi phát hành lại thông tin từ website này