THÔNG BÁO

““Tài sản đấu giá””

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lai Vung; Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, Đồng Tháp.

1.1. Tài sản của bà Trần Thị Bích Phượng, ông Lê Hồng Hiếu, ông Lê Văn Hữu, Lê Thanh Sang, Lê Thanh Ngân cùng địa chỉ: 282A/1 ấp Tân Bình, xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp và bà Nguyễn Thị Điệp địa chỉ: tổ 3, ấp Tân Hậu, xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long gồm:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 221, tờ bản đồ số 40, diện tích 1.711m2 đất chuyên trồng lúa nước tọa lạc tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Hồng Hiếu và bà Trần Thị Bích Phượng, với số vào sổ CH06228, số phát hành CE 534002, cấp ngày 27 tháng 10 năm 2016; Diện tích đo đạc thực tế 1.711m2 đất lúa.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 125, tờ bản đồ số 40, diện tích 13.943 m2 đất chuyên trồng lúa nước tọa lạc tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Văn Hữu và bà Nguyễn Thị Điệp, với số vào sổ CH06225, số phát hành CE 154999, cấp ngày 27 tháng 10 năm 2016. Diện tích đo đạc thực tế 13.897,5m2 đất lúa.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 133, tờ bản đồ số 40 diện tích 6.240 m2 đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Hồng Hiếu; với số vào sổ CH06624, số phát hành CH 893904, cấp ngày 29 tháng 05 năm 2017. Diện tích đo đạc thực tế 6.150,7m2 đất lúa.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa 267, tờ bản đồ số 40, diện tích 2.111 m2, đất chuyên trồng lúa nước, tọa lạc tại xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Lê Hồng Hiếu và bà Trần Thị Bích Phượng, với số vào sổ CH06670, số phát hành CH 903195, cấp ngày 29 tháng 06 năm 2017. Diện tích đo đạc thực tế 2.112,1m2 đất lúa.

Cây trồng trên đất gồm: 2.207 cây mít loại C; 30 cây tràm loại A; 460 cây tràm loại C; 33 cây sầu riêng loại C; 98 cây sapo loại B; 118 cây mận loại B; 15 cây nhãn loại C; 01 cây bưởi loại C; 01 cây cóc loại C; 22 cây sưa.

Hệ thống tưới tiêu trên các thửa đất.

Tổng Giá khởi điểm: 4.080.454.845 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 409.000.000 đồng. Thuế người mua chịu.

1.2. Tài sản của ông Trần Văn Dũng và bà Huỳnh Thị Thanh Thảo, cùng địa chỉ: 642/6 ấp Tân Phú, xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Quyền sử dụng đất diện tích 2.650 m² đất trồng lúa thuộc thửa đất số 35, tờ bản đồ số 51, tọa lạc tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Văn Dũng đứng tên (Nhận tặng cho do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung xác nhận ngày 20/09/2017), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BM 981419, số vào sổ cấp GCN: CH05171 được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp ngày 28/12/2013. Diện tích đo đạc thực tế là 2.582,3 m² đất trồng lúa (theo Mảnh trích đo địa chính số 03 – 2024 ngày 02/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung).

Quyền sử dụng đất diện tích 1.719 m² đất trồng lúa thuộc thửa đất số 63, tờ bản đồ số 51, tọa lạc tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Văn Dũng đứng tên (Nhận tặng cho do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung xác nhận ngày 20/09/2017), giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa BM 981420, số vào sổ cấp GCN: CH05172 được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp ngày 28/12/2013. Diện tích đo đạc thực tế là 1.632,5 m² đất trồng lúa (theo Mảnh trích đo địa chính số 03 – 2024 ngày 02/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung).

Quyền sử dụng đất diện tích 1.514 m² đất trồng lúa thuộc thửa đất số 70, tờ bản đồ số 51, tọa lạc tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Văn Dũng đứng tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa CĐ 328677, số vào sổ cấp GCN: CH06984 được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp ngày 11/8/2016. Diện tích đo đạc thực tế là 1.407,7 m² đất trồng lúa (theo Mảnh trích đo địa chính số 03 – 2024 ngày 02/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung).

Quyền sử dụng đất diện tích 455 m² đất trồng lúa thuộc thửa đất số 329, tờ bản đồ số 51, tọa lạc tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, do ông Trần Văn Dũng đứng tên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số bìa CE 154046, số vào sổ cấp GCN: CH07014 được Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung cấp ngày 26/8/2016. Diện tích đo đạc thực tế là 375,2 m² đất trồng lúa (theo Mảnh trích đo địa chính số 03 – 2024 ngày 02/02/2024 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lai Vung).

Tài sản trên đất gồm:

- Trại tạm diện tích sử dụng 5m², nền đất, khung gỗ tạp, vách ván + tole, mái tole xi măng.

- Cây trồng trên đất gồm: 02 cây gòn đường kính trên 40cm, 01 cây bằng lăng đường kính trên 40cm, 220 cây dừa loại D, 220 cây chuối loại B.

- Hệ thống tưới: 1 máy bơm, hệ thống dây dẫn, béc tưới cây, dây điện.

Tổng Giá khởi điểm: 759.069.900 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 76.000.000 đồng. Thuế người mua chịu.

1.3. Tài sản của bà Trần Thị Diệu Hiền, địa chỉ: 818/1 ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa BE 181010, số vào sổ cấp GCN: CH01870 thuộc thửa đất số 258, tờ bản đồ số 64, diện tích 344 m2 đất trồng cây lâu năm do UBND huyện Lai Vung cấp ngày 26/07/2011, do bà Trần Thị Diệu Hiền đứng tên, tọa lạc tại Ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích đo đạc thực tế là 357,5m2 đất trồng cây lâu năm.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa BE 181011, số vào sổ cấp GCN: CH01871 thuộc thửa đất số 259, tờ bản đồ số 64, diện tích 2.035 m2 đất trồng cây lâu năm do UBND huyện Lai Vung cấp ngày 26/07/2011, do bà Trần Thị Diệu Hiền đứng tên, tọa lạc tại Ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích đo đạc thực tế là 2.091,9m2 đất trồng cây lâu năm.

Giá khởi điểm: 168.174.900 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng. Tiền đặt trước: 17.000.000 đồng. Thuế người mua chịu.

1.4. Tài sản của bà Trần Thị Diệu Hiền, địa chỉ: 818/1 ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa BE 181012, số vào sổ cấp GCN: CH01872 thuộc thửa đất số 282, tờ bản đồ số 64, diện tích 2.918 m2 đất chuyên trồng lúa nước do UBND huyện Lai Vung cấp ngày 26/07/2011, do bà Trần Thị Diệu Hiền đứng tên, tọa lạc tại Ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích đo đạc thực tế là 2.821,1m2 đất chuyên trồng lúa nước.

Giá khởi điểm: 173.658.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng. Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng. Thuế người mua chịu.

1.5. Tài sản của bà Trần Thị Diệu Hiền, địa chỉ: 818/1 ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa CB 063157, số vào sổ cấp GCN: CH05818 thuộc thửa đất số 334, tờ bản đồ số 64, diện tích 4.517,7 m2 đất trồng cây lâu năm do UBND huyện Lai Vung cấp ngày 03/02/2016, do bà Trần Thị Diệu Hiền đứng tên, tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích đo đạc thực tế là 4.324m2 đất trồng cây lâu năm. Hệ thống tưới và cây trồng trên đất.

Giá khởi điểm: 286.338.500 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng. Tiền đặt trước: 29.000.000 đồng. Thuế người mua chịu.

1.6. Tài sản của bà Trần Thị Diệu Hiền, địa chỉ: 818/1 ấp Long Khánh A, xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa BC 393555, số vào sổ cấp GCN: CH00857 thuộc thửa đất số 67, tờ bản đồ số 64, diện tích 915 m2 đất chuyên trồng lúa nước do UBND huyện Lai Vung cấp ngày 18/08/2010, do bà Trần Thị Diệu Hiền đứng tên, tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích đo đạc thực tế là 1.003m2 đất chuyên trồng lúa nước. Hệ thống tưới và cây trồng trên đất.

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa BC 393557, số vào sổ cấp GCN: CH00858 thuộc thửa đất số 68, tờ bản đồ số 64, diện tích 2.886m2 đất chuyên trồng lúa nước do UBND huyện Lai Vung cấp ngày 16/08/2010, do bà Trần Thị Diệu Hiền đứng tên, tọa lạc tại xã Long Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Diện tích đo đạc thực tế là 2.728,8 m2 đất chuyên trồng lúa nước. Cây trồng trên đất.

Giá khởi điểm: 234.127.300 đồng. Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng. Tiền đặt trước: 24.000.000 đồng. Thuế người mua chịu.

 (Khách hàng trúng đấu giá đất nông nghiệp phải đảm bảo có giấy xác nhận hộ gia đình, cá nhân có trực tiếp sản xuất nông nghiệp để làm thủ tục sang tên).

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự; Địa chỉ: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Tài sản của ông Nguyễn Thanh Sơn và bà Thạch Thị Ngọc Vân, cùng địa chỉ: Khóm Thượng 2, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gồm:

Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 40 tờ bản đồ số 2 (số mới của tờ bản đồ là 29, do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Hồng Ngự xác nhận ngày 28/12/2020), diện tích 12.221 m2 đất trồng lúa, tọa lạc tại xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 12.221 m2. Thời hạn sử dụng: Tiếp tục sử dụng đất đến ngày 15/10/2063 (Theo hồ sơ số 000788.GH.001, được Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận ngày 30/06/2016). Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số bìa AĐ 837577, số vào sổ cấp GCN: H001155, cấp cho Hộ ông Nguyễn Văn Vui ngày 24/04/2006. Để thừa kế cho ông Nguyễn Thanh Sơn ngày 30/06/2016 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất xác nhận, theo hồ sơ số 000788.TK.001.

Giá khởi điểm: 1.466.520.000 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 147.000.000 đồng. Thuế theo Luật.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản tại nơi tọa lạc: Từ ngày ra thông báo đến 15:00 ngày 05/08/2024 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp.

- Nhận tiền đặt trước: từ ngày 05/08/2024 đến 15:00 ngày 07/08/2024 nộp vào tài khoản công ty số tài khoản 6500201004612 tại Ngân hàng Nông nghiệp&PTNT Việt Nam - CN Đồng Tháp.

- Thời gian đấu giá: 08:30 ngày 08/08/2024 tại Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: Bước giá cụ thể do người có tài sản đấu giá Quyết định bằng văn bản và được đấu giá viên thông báo tại cuộc đấu giá.

- Điều kiện đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định. 

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá nộp kèm theo 01 bản chứng minh nhân dân photo hoặc căn cước công dân photo.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Công ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp (số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Điện thoại: 02773.898668. Website: http://daugiataydo.com/. Hoặc https://dgts.moj.gov.vn/).

 

 
 
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH TÂY ĐÔ ĐỒNG THÁP
Địa chỉ: 382 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: (02773) 898 668
Ghi rõ nguồn Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Tây Đô Đồng Tháp khi phát hành lại thông tin từ website này